Algemene Voorwaarden

Intellectueel Eigendom

Alle intellectueel eigendomsrechten ten aanzien van de producten, ontwerpen, modellen, teksten en uitingen etc. op deze site en gekoppelde sites zoals Facebook en Instagram zijn van Kowsie. Het is niet toegestaan deze producten, ontwerpen, modellen, teksten en uitingen te kopiëren, na te maken, verveelvoudigen en/of anderszins te vermenigvuldigen. Alle rechten worden voorbehouden.

Bestellen & Betalen

Met het plaatsen van een bestelling en het aanklikken van de knop ‘afrekenen’ gaat de klant met Kowsie een betaalverplichting aan. Bijkomende verzendkosten zijn werkelijke kosten of standaard voor pakketpost.

Verzending & Levering

Na ontvangst van uw bestelling verzendt Kowsie binnen 4 dagen (tenzij anders aangegeven op de website). Wanneer de bestelling met spoed moet worden behandeld, laat het ons weten en dan zullen we onze best hiervoor doen!

Bedenktijd, Herroeping & Retourneren

Indien de bestelling niet aan uw wensen voldoet dan kunt u , indien het product ongebruikt en in originele staat is, binnen 14 dagen ruilen of retour zenden. Neem z.s.m. contact op met ons. 

U kunt het artikel ruilen voor een ander product van dezelfde prijs. Verzendkosten ( zowel retour zenden als nieuw product opsturen ) zijn voor de klant zelf.

Wilt u het artikel retourneren dan kan dit als het artikel in goede, originele staat verkeert. De aankoopwaarde en verzendingskosten worden dan binnen 5 werkdagen na ontvangst van de retourzending teruggeboekt. Kosten voor de retourzending zelf zijn voor de klant. 

Kowsie behoudt zich het recht voor retourzendingen te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag te compenseren wanneer het vermoeden bestaat dat het artikel reeds is gebruikt of wanneer het artikel ten gevolge van onvoldoende verpakt voor de retourzending is beschadigd. Kowsie behoudt zich voorts het recht voor retourzendingen te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag terug te betalen wanneer de artikelen niet binnen 14 dagen na aflevering van de bestelling zijn geretourneerd.

Uitsluiting van herroeping

Producten vervaardigd op specificaties van de klant, die niet geprefabriceerd zijn en worden vervaardigd op basis van individuele keuze of beslissing zijn uitgesloten van het herroepingsrecht. 

Klachten & Conformiteit

Heeft u een klacht over een artikel gekocht bij Kowsie? Dien deze in per mail. Graag voorzien van een duidelijke omschrijving en beeldmateriaal. Binnen een termijn van 3 werkdagen wordt contact met u opgenomen over de klacht. In overleg wordt bepaald wat, ook gezien de conformiteit, redelijk en wenselijk is. 

Annuleren

Een (deel van een) bestelling kan zonder opgaaf van reden geannuleerd worden na betaling en voordat verzending plaats vindt. Het aankoopbedrag wordt minus de administratie- en transactiekosten (2,95) binnen 5 dagen terugbetaald. Eventueel gemaakte betaalkosten worden niet teruggeboekt. 

Garantie

Kowsie staat ervoor in dat de geleverde artikelen deugdelijk zijn en voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties. Uitzondering hierop vormen eventuele kleurverschillen. Wij controleren altijd de producten voordat deze worden verstuurd.

Overmacht

Kowsie is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe gehinderd is door overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan bedrijfsstoringen bij Kowsie en transportstagnatie.

Privacy

Kowsie gebruikt klantgegevens enkel ten behoeve van het verwerken van bestellingen, formulieren, e-mails en winacties. Voor het maken van adreslabels ten behoeve van de verzending van pakketten worden naam, e-mailadres en adres ingevoerd op de site van de door ons gebruikte pakketdienst. Voor het sturen van mailings worden naam en e-mailadres, pas na een dubbele bevestiging, opgenomen in een mailinglijst die wij zelf beheren via een e-mail marketing service. De website van Kowsie maakt gebruikt van Google Analytics. De gegevens die hiermee worden verzameld zijn anoniem en worden niet gekoppeld aan klantgegevens.